عائذ بن مجمع و شهادت در کربلا


«عائذ بن مجمّع بن عبدالله مذحجی» به همراه پدرش، «مجمع بن عبدالله»، در بین راه به کاروان امام حسین علیه السلام ملحق شد. حرّ بن یزید خواست به آنها اجازه ندهد، اما امام به او فرمود:« اینها از یاران من هستند و تو حق نداری آنها را از این کار باز داری.»
عائذ، بنا بر روایتی، جزو شهدای حمله اول سپاه دشمن است، اما بنا بر روایات دیگر او با پدرش پیش از حمله اول سپاه عمر بن سعد، در آغاز جنگ به شهادت رسیده است.

منابع:

  • ابصار العین، ص 86.

مراجعه شود بهتعداد بازدید ها: 5400