طوطی کاکلی استرالیایی
img/daneshnameh_up/c/cd/Tooti_k_o.jpg


این طوطی به گروه طوطی هایی که به نام طوطی کاکل سفید معروف هستند تعلق دارد این طوطی ها فقط در جنوب آسیا و استرالیا یافت می شوند برخلاف طوطیهای دیگر طوطیهای کاکلی یک کاکل روی سرشان دارند که در هنگام راه رفتن آن را بلند می کنند و می خوابانند طوطی های کاکلی استرالیایی معمول ترین طوطی کاکل سفید در استرالیا می باشند او بیشتر عمرش را در گروههای اجتماعی می گذراند و از گیاهان و حیوانات تغذیه می کند و گاهی به مزارع غلات حمله می کند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 14904