طوطی ماهی
img/daneshnameh_up/9/98/Tooti_mahi.jpg

دندانهای این ماهی به شکل خاصی به یکدیگر قفل شده اند و او را به شکل طوطی در آورده اند دهان این ماهی از این منقار برای خرد کردن مرجانها و نرم تنان استفاده می کند در طول روز دسته بزرگی از طول شب هر طوطی ماهی به شکاف مخصوص خود در سطح صخره میرود و در آنجا در پیله ای از عضله پیچیده شده و می خوابد.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 16839