طریق آبیاری بارانی


: آبیاری بارانی : این شیوه آبیاری امروزه بسیار متداول است. در این روش آب بصورت باران مصنوعی به محصولات داده می شود. وسایلی که برای این منظور ضروریست عبارتند از : تلمبه، لوله های آبرسانی اصلی، لوله های انشعاب فرعی، شیپوره(Nozzel). در این روش، آب با فشار بوسیله پمپ وارد لوله های اصلی شده، از آنجا به انشعابات فرعی می رود، سپس توسط فواره هایی روی گیاهان پاشیده می شود. در صورتی که سیستم دایمی باشد می توان لوله ها را زیر زمین مستقر ساخت و در صورت موقتی بودن، آنها را روی زمین قرار داده، پس از برداشت محصول، لوله ها را جمع آوری کرد. در مزارع بزرگ، برای صرفه جویی در هزینه لوله ها و پمپ ها، زمین را به چند قطعه مساوی تقسیم کرده، پس از آبیاری هر قطعه ، لوله ها را به قطعه دیگری منتقل می کنند.
این شیوه آبیاری، برای جلوگیری از سرمای بهاره نیز کاربرد دارد، یعنی هنگامی که خطر وقوع سرمای بهاره می رود، مزرعه را آبیاری می کنند و در صورت بروز سرما، به جای آنکه گیاه حرارت از دست بدهد، آب پاشیده شده بر روی گیاه،که دارای ظرفیت گرمایی بالایی است ،حرارت از دست می دهد و مانع سرمازدگی گیاه می گردد. از محاسن آبیاری بارانی صرفه جویی در مصرف آبست. ضمناً مسطح بودن زمین نیز الزامی نیست، اما مخارج اولیه برای تاسیس این نوع سیستم آبیاری را نباید از نظر دور داشت، ضمناً در مناطقی که باد شدید می وزد، آب بطور یکنواخت بر روی مزرعه پاشیده نمی شود.


تعداد بازدید ها: 7071