صدف خوراکی
img/daneshnameh_up/b/b4/Sadaf_khoraki.jpg
img/daneshnameh_up/f/f2/Sadaf_khoraki2.jpg
img/daneshnameh_up/c/cf/Sadaf_khoraki3.jpg

این نرم تن که تا 318 کیلو گرم (700 پوند) وزن دارد، جزوبزرگترین دو کفه ای های جهان است. او هم مثل بیشتر دو کفه ها، با تصفیه ذرات غذا از آب دریا تغذیه می کند. به علاوه، لبهای گوشتی او میلیونها جلبک میکروسکوپی را که با جذب نور خورشید تولید انرژی می کنند، پناه می دهد. صدف خوراکی در مقابل جای امنی که برای جلبکها فراهم می کند، سهم خود را از آنها بر می دارد.

صدف زرد زنگی که در سمت چپ می بینید صدف بزرگ چین دار است. این صدفهای بزرگ روی صخره ها زندگی می کنند و غذای خود را بوسیله فیلتر کردن (تصفیه کردن) آب دریا بدست می آورند. تعداد زیادی از گونه های صدفها از طریق مکیدن آب به درون آبششها از طریق یک لوله بلند٬ تغذیه می کنند.

صدف قرمز رنگی که صدف تیغه ای است. این صدف یک طرف پوسته(کفه) خود را به سنگها یا به یک صدف دیگر قفل می کند. آنها برای تغذیه کردن پوسته (کفه ها ) را باز می کنندو در صورتی که چیزی به آنها بخورد سریعا بسته می شوند.

گونه ی دیگری از صدفهای خوراکی صدفی است که در پایین تصویر مشاهده می کنید.
این نرم تن که تا 318 کیلو گرم (700 پوند) وزن دارد، جزوبزرگترین دو کفه ای های جهان است. او هم مثل بیشتر دو کفه ها، با تصفیه ذرات غذا از آب دریا تغذیه می کند. به علاوه، لبهای گوشتی او میلیونها جلبک میکروسکوپی را که با جذب نور خورشید تولید انرژی می کنند، پناه می دهد. صدف خوراکی در مقابل جای امنی که برای جلبکها فراهم می کند، سهم خود را از آنها بر می دارد.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 27880