شیوه 3-3-4شیوه 3- 3 – 4

img/daneshnameh_up/6/61/433z.jpg

این شیوه تعبیر دفاعی تر شیوه 4 – 2 – 4 است و مهاجم نوک غالبا به وسط زمین بر می گردد. در این شیوه ، دروازه بان ، مدافع آزاد و منطقه های دفاعی درست و در جلو او ، مرکب از دو مدافع کنار و یک مدافع جلو وجود دارند . سه هافبک و سه مهاجم نیز ترتیب تیم را کامل می کنند .
بجز مدافع آزاد ، هر بازیکن حریف مستقیمی در زمین دارد . فوتبال امروز اکثرا از این شیوه استفاده می کنند ، زیرا این روش برای ایجاد تعادل میان دفاع و حمله مناسب تر به نظر می رسد سه بازیکن میانی زمین نقش مهمی ایفا م کنند این سه هافبک باید خصوصیاتی داشته باشند که بتوانند مکمل بازیکنان دیگر باشند ( بازیگردان ، هافبک تهاجمی و هافبک دفاعی ) .
بنابراین هر بازیکن در منطقه خود فعالیت می کند . در عین حال گاهی اوقات آنها جای یاران خود را گرفته و به دفاع تیم کمک می کنند یا در ضد حمله شرکت می کنند . مزیت بازی فوتبال با استفاده از سه هافبک این است که امکان اجرای سبک های متعدد را فراهم می کند ، بازیکنان تیم متناسب با حرکت بازی گردان خود ، هافبک دور زننده دفاع یا هافبک دفاعی سبک خود را که شباهتی به دگر سبک ها ندارد ، انتخاب خواهند کرد . در دفاع ، دو مدافع کنار گوش های زمین را مسدود می کنند و مانع پیشروی مهاجمین حریف می شوند . زمانی که مدافع جلو از مهاجم وسط حریف مراقبت می کند ، مدافع آزاد کمی عقب تر جا گرفته و شکاف های دفاع را پر می کند . او به عنوان سکوی پرتاب توپ یا آغازگر ضد حمله نقش مهمی ایفا می کند .
مهاجم نوک همیشه باید در محدوده خط آفساید حریف بازی کند و سعی کند دفاع وسط حریف را با خود بکشاند . او توپ های خود را از دفاع و به وسیله هافبک دریافت می کند . در فوتبال جدید و خصوصا در شیوه 3 - 3 - 4 ، جا عوض کردن بازیکن ها غالبا مستلزم آن است که بتوانند وظایف متعددی بر دوش بگیرند . مهاجم وسط که گرفتار مدافعین حریف است ، می تواند جانشن مهاجم کنار شده و این یکی در وسط قرار بگیرد . اگر این جا به جائی مرتبا تکرار شود ، می تواند نظم دفاعی حریف را بهم بزند.
ظهور شیوه 3 – 3 - 4 وظایف مدافعین کنار را بیشتر کرده است . با وجود سه هافبک ، فضای کنار زمین غالبا برای پیشروی مدافع کنار خالی است .
تاکتیک با بازیکنان بیشتر ، سبک ها و حالات تهاجمی تیم را تغییر می دهد . با وجود این رعایت یک نکته ضروری است :

چنانچه می خواهید در تعویض جای بازیکنان و پیشروی مدافعین کنار موفق باشید ، تیم شما باید یکپارچه و متحد باشد .

تعداد بازدید ها: 9773