شیوه های تمرین فوتبال


شیوه های تمرین فوتبال


چند سالی است که تمرین فوتبال دقیق و ظریف شده است . سابقا میان کیفیت تمرین فوتبال و مسابقه تفاوت زیادی وجود داشت ، اما اکنون کلیه تمرینات متناسب با کیفیت مسابقه انجام می گیرد . امروزه تمرین فوتبال شبیه مسابقه است . باید طوری تمرین کنید گوئی مسابقه می دهید ، یا حتی الامکان در اندازه های مسابقه باشد . هر قدر به این شرایط نزدیک شوید ، بخت بیشتری برای تطبیق خود با کلیه شرایط مسابقه خواهید داشت .
مربی باید سعی کند که روح دوستی ، جمع گرائی و خوشخوئی میان بازیکنان ایجاد کند . توصیه می شود که خردسالان و کودکان (6 تا 12 سال) یک بار در هفته ، نوجوانان ( 14 تا 16سال ) دوبار در هفته و نوجوانان و جوانان ( 16 تا 18سال ) بیش از دو بار در هفته تمرین کنند . جلسات تمرین برای کلیه گروه های سنی باید لذت بخش باشد و همیشه از توپ استفاده شود . توپ اساس فوتبال است . در صورتی می توان یک جلسه تمرین خوب ترتیب دادکه قسمتی از آن به حرکات نمایشی با توپ ، دریبل ، بازی دو یا سه نفره اختصاص داده شود .
تمرین برای بزرگسالان باید هر روز انجام بگیرد . بازیکنان حرفه ای معمولا دوبار در روز تمرین می کنند .


لینک های مربوطه


img/daneshnameh_up/c/cc/irc.jpg
تعداد بازدید ها: 250845