شومینه ساز


معرفی


شومینه ساز کسی است که بتواند از عهده اندازه گیری ، نقشه خوانی ، نصب قرنیز ، ساخت کف و کوره شومینه ، اجرای ستونها وطاق روی شومینه و نصب دودکش ، پرداخت کاری و تزیین های شومینه و نصب مشعل و راه اندازی آن و براق نمودن آجرنمای شومینه برآید.

نمونه وظایف

 • توانایی نصب قرنیز
 • آشنایی با ابزار کار
 • آشنایی با سنگ فرز
 • شناسایی اصول کار با دستگاه فرز دستی
 • آشنایی با سنگ سمباده نرم
 • آشنایی با تعویض سنگ
 • شناسایی اصول کار با سنگ سمباده نرم
 • آشنایی با شن و ماسه و سیمان
 • شناسایی اصول ساخت ملات سیمان
 • شناسایی اصول نصب قرنیز
 • آشنایی با وسایل اندازه گیری
 • آشنایی با روشهای اندازه گیری و اندازه گذاری
 • شناسایی اصول اندازه گیری و اندازه گذاری روی قطعه کار
 • توانایی نقشه خوانی
 • آشنایی با نقشه و انواع آن
 • آشنایی با پرسپکتیو
 • آشنایی با سه نما
 • آشنایی با محاسبات ریاضی
 • شناسایی اصول نقشه خوانی ساختمان
 • توانایی پیشگیری از حوادث
 • آشنایی با وسایل ایمنی و حفاظتی فردی در کارگاه
 • آشنایی با مقررات ایمنی و حفاظتی عمومی و کارگاه
 • آشنایی با وسایل آتش خاموش کن
 • شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی
 • توانایی اندازه گیری و اندازه گذاری
 • آشنایی با متر انواع و اجزاء آن
 • توانایی پیشگیری از حوادث
 • توانایی اندازه گیری و اندازه گذاری
 • توانایی نقشه خوانی
 • توانایی نصب قرنیز
 • توانایی ساخت کف و کوره شومینه
 • توانایی اجرای ستونها و طاق روی شومینه و نصب دودکش
 • توانایی پرداخت کاری و تزیین نمای شومینه
 • توانایی نصب مشعل و راه اندازی آن
 • توانایی برق نمودن آجرنمای شومینهابزار و وسایل

 • قرنیز
 • سنگ قرنیز
 • سنگ سمباده
 • ماسه
 • سیمان
 • ابزار و وسایل مورد نیاز کار
 • نقشه کار
 • وسایل آتش خاموش کنی
 • وسایل اندازه گیری (متر- خط کش- گونیا و بند)شرایط ارتقاء شغل

ارتقاء شغل شومینه ساز به سابقه کار، تجربه فراوان، خلق شومینه های محکم و زیبا بستگی دارد و حقوق و مزایای شومینه ساز بسته به محل کار، نوع کار و تعداد آن می باشد.ویژگی های شخصیتی

شومینه سازی در کشور ما سابقه طولانی ندارد ولی با سرعت ساختمان سازی و تغییراتی که در رویه زندگی مردم ایجاد شد به سرعت رشد یافت. شومینه سازی تلفیقی از معماری یا بهتر بگوییم کار با مصالح و هنر است ابزار و وسایلی که شومینه ساز با آن سروکار دارد همانند شن و ماسه و سیمان و سنگ یک بنا نیز با آن سرو کار دارد بالاخره شومینه نیز بخشی از منزل است و طبیعتاً جنس آن نیز همانند اجناس منزل است. یک شومینه ساز باید فضای هندسی ذهن خودش را در طراحی شومینه به خوبی بکار بگیرد و دقت کافی را در کار داشته باشد. طبیعی است که سلامت جسمانی و قوت دستان شومینه ساز بسیار مهم است.

تعداد بازدید ها: 31686