شهادت نفس زکیه در مکه


حضرت مهدی علیه السلام پیش از ظهور، « نفس زکیه » را برای رساندن پیام خود و دعوت از مردم برای یاری و کمک، به سوی مردم مکه می‌فرستند. اما مردم مکه پس از آنکه نفس زکیه پیام امام علیه السلام را به آنها می‌رساند، او را میان رکن و مقام شهید می‌کنند.
امام باقر علیه السلام فرمود:« وقتی خبر شهادت نفس زکیه به مهدی علیه السلام می‌رسد، به اصحابش می‌گوید« به شما نگفتم که اهل مکه ما را نمی‌خواهند؟» مردم مکه هرگز از آن حضرت دعوت نمی‌کنند تا وقتی خودش وارد مسجد الحرام گردد.»

مراجعه شود به:

اعزام نفس زکیه برای دعوت مردم مکه توسط حضرت مهدی -عج

دعوت به کتاب و سنت و ولایت


تعداد بازدید ها: 21924