شغل خلبانی


معرفی


متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار کارهای آموزش یا هدایت هواپیماهای با موتور و بی موتور، هلیکوپتر سمپاش و هواپیماهای مجهز به دستگاههای بازرسی راههای هوایی و تجهیزات مربوط می باشند.

نمونه وظایف

 • آموزش نظری و عملی هنرجویان خلبانی هواپیماهای با موتور و بی موتور هلیکوپتر بر طبق ضوابط و مقررات تعیین شده.
 • انجام آزمایشهای نظری و عملی از هنرجویان فوق.
 • هدایت هواپیماها یا هلیکوپترهایی که حسب مورد در اختیار خلبانان قرار داده می شوند با توجه گواهینامه های مورد لزوم.
 • انجام عملیات ضروری بمنظور چک دستگاهها و آزمایش علائم ناوبریها و کنترل عملیات و بازرسی پرواز.
 • آزمایش هواپیماها با هلیکوپترها قبل از پرواز به منظور حصول اطمینان از جهات مختلف.
 • تکمیل فرمهای مربوط به قبل و بعد از پرواز، هماهنگی با واحدهای ذیربط.
 • حصول اطمینان از میزان فاصله مناسب از فرودگاه و ارتفاع لازم از طرح زمین بویژه در مورد هواپیماهای بی موتور.
 • پیش بینی و اقدام در جهت آمادگی گروه امداد.
 • حصول اطمینان در میزان فاصله مناسب از فرودگاه و ارتفاع لازم از سطح زمین بویژه در مورد هواپیماهای بی موتور.


بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:

 • سازمان هواپیمایی کشوری
 • شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
 • نیروی هوایی ارتش
 • نیروی هوایی سپاه پاسداران
اشتغال یابند.

شرایط احراز

دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه و برخورداری از سلامتی جسمی و اخذ گواهینامه خلبانی مخصوص و احراز ساعت پرواز.

تعداد بازدید ها: 71538