شخصیت و موقعیت مختار، میزبان مسلم


مختار بن ابی عبیده ثقفی در میان قبیله و افراد خانواده اش مردی شریف و محترم بود و همگان او را به عقل وافر و نظرات صائب و درست می‌شناختند.
او با بریدن از دشمنان و پیوستن به اهل بیت علیهم السلام دارای مکارم اخلاقی و فضایل انسانی شده بود و همواره نسبت به اهل بیت پیامبر مراتب اخلاص و ارادت خود را ابراز می‌داشت.
علت ورود مسلم به خانه مختار نیز این بود که مسلم اطمینان داشت او نسبت به امام حسین علیه السلام مخلص و وفادار است؛ و از طرفی مختار داماد نعمان بن بشیر، حاکم وقت کوفه، بود و مسلم می‌دانست بدون تردید تا زمانی که در خانه مختار است، نعمان مهمان او را دستگیر نمی‌کند.

منابع:

  • قصه کربلا، ص 95.
  • مروج الذهب، ج 3، ص 54.
  • تاریخ طبری، ج 6، ص 499.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 6457