شاوور


کاخ شاوور

در سمت غربی رودخانه شاوور در سال 1347 خورشیدی کاخ جدیدی کشف شد که به سبب همجواری با این رودخانه به همین نام مشهور است . این کاخ دارای تالاری به اندازه 6/34 *5/37 متر با 64 ستون است . پایه ستونها از سنگ بوده ودیوارها از خشت ساخته شده اند .

این کاخ در 350 متری غرب آپادانا واقع است وتوسط اردشیر دوم بنا گردید


تعداد بازدید ها: 11051