سیمای غازان خان


سیمای غازان خان

سلطان محمود غازان، فرمانروای
هوشمند،
فردی شجاع و با کفایت بود.

با وجود قساوت و صلابت در برابر مخالفان،
نسبت به ضعیفان و فقیران محبت و عنایت فراوانی داشت.

در اواخر عمر، وزارت خود را به خواجه رشیدالدین فضل الله طبیب همدانی سپرد.

غازان به ترویج علوم و صنایع علاقه زیادی نشان می‏داد، به همین خاطر خودش در
تاریخ اقوام،
اوضاع ملل و ممالک معلومات قابل ملاحظه‏ای داشت.

علاوه بر زبان
مغولی،
فارسی،
عربی، و
چینی
نیز آشنایی داشت.

علاوه بر آن به
ساختن بناهای عام المنفعه،
تعمیر مساجد و
بقاع متبرکه

نیز علاقمند بود.


تعداد بازدید ها: 6626