سیمای ظاهری امام کاظم علیه السلام


امام کاظم علیه السلام به دلیل آنکه مادرش اهل سرزمین آفریقا بود، پوست سبزه تند مایل به سیاهی داشت. در عین حال صورت مبارکش چنان نورانی و درخشان بود که به زاهر (نورانی و درخشان) شهرت داشت.
مزاج شریفش گرم و محاسنش انبوه و پرپشت و قامتش متوسط بود.

منابع:
بحار الانوار، ج 48، ص 11، اعیان الشیعه، از مناقب و فصول المهمه.


تعداد بازدید ها: 5425