سوسک شناگر بزرگ
img/daneshnameh_up/9/97/Soosk_b.jpg


این حشره آبی (شناگر) یک شکارچی دلیر است. سوسکها ی بالغ بوسیله آرواره های قدرتمند خود تغذیه می کنند. نوزاد این سوسکها بوسیله آرواره های خالی خود به حیوانات ضربه می زنند و بعد مایعات درون بدن طعمه خود را می نوشند. سوسکها ی شناگر از هوا تنفس می کنند و شناگران خوبی هستند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 13776