سه ویژگی پیامبر - ص - : گواه، بشارتگر، بیم دهنده


قرآن کریم سوره فتح آیه های 8 و 9: « به یقین ما تو را گواه (بر اعمال مردم) و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم.
تا (شما مردم) به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از او دفاع کنید و او را بزرگ دارید و خدا را صبح تا شام تسبیح گویید .

منابع:

  • بحارالانوار، ج17، ص15 --- قرآن کریم

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 11616