سلیمان بن عبدالملک


سلیمان بن عبدالملک هفتمین خلیفه اموی بود. در دمشق متولد شد و پس از برادرش، ولید بن عبدالمک، به خلافت رسید. او از بزرگان بنی امیه و مردی فصیح و جنگجو بود. در دوره‌ی خلافت خود بسیاری از اسرا و زندانیان را آزاد نمود، گناهکاران را مورد عفو قرار داد و به مردم نیکی کرد. در زمان او دامنه فتوحات اسلامی گسترش یافت و گرگان و طبرستان که در دست ترک‌ها بود فتح شد. وی شهر رمله را در فلسطین تأسیس کرد، با بیزانسیان جنگید و د سال 990 هجری از دنیا رفت.

منابع:
لغت نامه دهخدا.


تعداد بازدید ها: 13300