سلام با لقب بقیه الله


جابر بن یزید جعفی از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود:
هر یک از شما زنده بماند و مهدی علیه السلام را ببیند، باید به او چنین سلام کند:« السلام علیکم یا اهل بیت الرحمة و النبوه، و معدن العلم و موضع الرسالة. السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه.»
(سلام بر شما ای خاندان رحمت و نبوت، و معدن دانش و جایگاه رسالت. سلام بر تو ای«بقیةالله» در زمین.»

منابع :

بحار الانوار 51/ 36 حدیث 5 ---------- کمال الدین

جلد 52 / 331 حدیث 55 - ص 318 حدیث 16

مراجعه شود به:

نام های امام زمان در قرآن - هود : 86


تعداد بازدید ها: 13434