سفره ماهی مانتا
img/daneshnameh_up/5/55/Sofremahi_m.jpg


این ماهی که به خاطر شاخکهایش چرتنه هم خوانده می شود بزرگترین نوع سفره ماهی ها می باشد این گروه از ماهیها از گروههای خیلی نزدیک به کوسه ها می باشند علیرغم اندازه آن این ماهی یک شکارچی خطرناک نیست او به آرامی در مسیر دریای باز شنا می کند و باله های بزرگ خود را به آرامی به یگدیکر می زند و با استفاده از شاخکهای جلویی خود پلانگتونها و موجودات ریز دریایی را به درون دهان بزرگ خود هدایت می کند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 19730