سفارش امام صادق به محبت به مادر


ابراهیم بن مهزم می گوید:
شبی در خانه، با مادرم بحثم شد و با او بداخلاقی کردم.
صبحگاهان پس از نماز نزد امام صادق علیه السلام رفتم. امام تا مرا دید، بدون مقدّمه فرمود:« ای ابو مهزم، دیشب چرا با مادرت تندی کردی؟ مگر نمی دانی شکم او محل آرامش و سکونت تو بوده است و در دامن مهرش قرار گرفته ای و از شیرش پرورش یافته‌ای؟ هرگز با مادرت بدرفتاری مکن.»


تعداد بازدید ها: 6694