سروانیتیت


img/daneshnameh_up/0/05/_ggttqq_Cervantite.jpg
سروانتیت - پوشش گلوله های قلوه ای شکل
(روی بلور استیبین (عرض تصویر 38 میلیمتر
سروانتیت (Cervantite)
Sb2O4
سیستم تبلور
/کامل - مطابق با سطح /001
چرب - مات - تیره
شکستگی
نیمه کدر
نوع سختی
آگرگات دانه ریز تا توده ای به ندرت بلوری
اشکال ظاهری
فراوان ; آلمان غربی ، اسپانیا ، ایتالیا ، یوگسلاوی ، رومانی و بولیوی
.حل می شود HCl به سختی در - ذوب ناپذیر
Sb=79.19% O=20.81%
ترکیب شیمیایی
زرد - زرد نارنجی - سفید
رنگ کانی
روشن تر از رنگ کانی
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
والنتینیت - استیبکونیت
تشابه کانی شناسی
Sb ژیزمان های ثانوی
منشا تشکیل
خوشة جواهری
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
. در اسپانیا اخذ شده است Cervantes از واژه محل
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
456.56.6


منبع


تعداد بازدید ها: 6135