سخن گفتن نوزاد به امر امام حسین علیه السلام


حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمود:
در زمان امام حسین علیه السلام، دو مرد بر سر مالکیت زنی و فرزند شیرخوارش نزاع داشتند و هر کس می‌گفت مال اوست.
امام حسین علیه السلام به آنان فرمود:«درباره چه نزاع می‌کنید؟»
یکی از آنان گفت این فرزند مال من است.
امام به زن فرمود قبل از این که خداوند پرده از کار تو بردارد خودت راست بگو!
زن به یکی از مردان اشاره کرد و گفت:« او همسر من است و فرزندم مال اوست. آن یکی شخص را نمی شناسم.»
امام خطاب به فرزند شیرخوار فرمود:«این زن چه می گوید؟ به اذن خداوند تعالی سخن بگو.»
نوزاد شیرخوار لب به سخن گشود و به امام پاسخ داد:«من نه مال این مرد هستم و نه مال آن مرد. پدر من چوپانی از فلان قوم است.»
امام حسین علیه السلام فرمان سنگسار کردن آن زن را صادر کرد، و بعد از آن کسی سخنی از آن شیرخوار نشنید.

منابع:
بحار الانوار، ج 44، ص 184- مناقب آل ابی طالب، ج4، ص 52.


تعداد بازدید ها: 6649