سجده های شکر پیامبر به دلیل محبت خدا به اهل بیت


ابو هریره چنین روایت کرده است:
روزی پیامبر خدا پنج بار سجده شکر به جا آورد. از او در این باره پرسیدم.
فرمود:«جبرئیل نزد من آمد و گفت خداوند علی را دوست می‌دارد.
من سجده شکر به جا آوردم.
سپس گفت خداوند حسن را نیز دوست می‌دارد.
من دوباره سجده کردم.
سپس گفت خداوند حسین را نیز دوست می‌دارد.
من باز سجده کردم .
سپس گفت خداوند فاطمه را نیز دوست می‌دارد.
من سجده کردم.
سپس گفت خداوند دوستان آنان را نیز دوست می‌دارد.
و من باز سجده کردم.

منابع:
بحار الانوار، ج 37، ص 59، حدیث 28 - مناقب، ج 2، ص90.

مراجعه شود به :
شیفتگی پیامبر به حسنین علیهماالسلام


تعداد بازدید ها: 9268