ساختار سطح در عکاسیimg/daneshnameh_up/f/fc/collection037.gif

img/daneshnameh_up/a/a5/1jp006.jpg
ساختار سطح
اثری که به وسیله سطحی بزرگ بر روی تصویری ایجاد می‌شود،‌تنها به وسیله دوره و شکل خارجی آن تعیین نمی‌گردد، بلکه ساختار داخلی این سطح نیز در اثر آن سهم دارد.
اگر این سطح غالب با شکلها،‌خطاها یا نقطه‌های کم‌اهمیتی تضاد را به وجود آورد.
اما اگر این تضادها وجود نداشته باشند،‌ یا اگر تصویر تنها شامل یک سطح با ابعاد کوچک باشد، این سطح کوچک نیاز دارد به نحوی ساختار داده شود که بتواند تصویری را به وسیله تجزیه ساده فضا بیافریند.
سقف کلبه‌ای که بر روی عکس مشاهد می‌کنید، ساختار منظمی به رنگمایه‌های مختلف خاکستری دارد، بدون آنکه این ساختار دوره سطح را تغییر دهد.
img/daneshnameh_up/b/b6/1jp006-1.jpg  img/daneshnameh_up/0/01/1jp006-2.jpg img/daneshnameh_up/1/1a/1jp006-3.jpg 


          خط مایل در عکاسی   نقطه قوی سطح در عکاسی   ساختار  


تعداد بازدید ها: 14773