زیرخانواده زبان های اسلاوی


زبان های اسلاوی
گروه زبان های اسلاوی، بسیار شبیه به زبان های بالتیک اند؛ به همین دلیل، برخی زبانشناسان این دو گروه را در یک زیرمجموعه قرار داده و آنرا بالتو اسلاوی می نامند.
در حال حاضر بیش از 250 میلیون نفر در اروپای مرکزی ، شمال آسیا ، و بیشتر بخش های شبه جزیره ی بالکان ، به یکی از زبان های اسلاوی سخن می گویند. این گروه به زیرگروه های زیر تقسیم می شود:

1)اسلاوی خاوری: شامل زبان های روسی، اوکراینی، و روسی سفید یا بلاروسی.

2)اسلاوی جنوبی: شامل زبان های بلغاری و مقدونی در خاور و صرب و کروات و اسلوونیایی در باختر.

3)اسلاوی باختری: شامل زبان های چک ، اسلوواکی، لهستانی، و...

ضرب المثل روسی: صد روبل نداشته باش، صد دوست داشته باش.

ضرب المثل صربی: جایی که ”ساکنان“ کم ادعا باشند، خانه به اندازه ی کافی بزرگ است.

ضرب المثل لهستانی: یک گنجشک در دست، بهتر از یک کبوتر بر بام است.

ضرب المثل کروات: کسی که زود از خواب بیدار می شود، دوبرابر بخت دارد.

ضرب المثل چک: پیش از جهش (پریدن) نگاه کن.

ضرب المثل بلغاری: کسی که کار نمی کند، نباید بخورد.


تعداد بازدید ها: 9570