زیبائی و شباهت امام حسین علیه السلام به پیامبر خدا


هنگامی که سر امام حسین علیه السلام را نزد عبیدالله بن زیاد بردند، عبیدالله چوبی بر بینی امام زد و گفت:« زیباتر از این سروصورت ندیده ام.»
انس گفت:« حسین شبیه ترین اهل بیت به رسول خداست.»

منابع:
بحار الانوار، ج 44، ص 194، حدیث 7-
مناقب آل ابی طالب، ج 4، ص 75.تعداد بازدید ها: 2981