زولوها


زولو ها

تا اوایل قرن نوزدهم میلادی،زولوها افراد قبیله کوچکی را تشکیل می دادند. و در جنوب آفریقا زندگی می کردند سپس پادشاهی مقتدر به نام شاکا، آنان را به قومی جنگجو و قدرتمند مبدل ساخت زولوها که در قالب گروههایی موسوم به ایمپی سازمان یافته بودند، طی توسعه طلبی خشونت باری که مفکانه نام گرفت بسیاری از فبایل همسایه را قلع و قمع کردند . در اواخر قرن نوزدهم زولو ها با مهاجرین بوئر و ارتش بریتانیا جنگیدند و سرانجام در سال 1879، شکست را در مقابل بریتانیایی ها پذیرا شدند .
img/daneshnameh_up/d/dc/zoloha.jpg
لباس رزم

جنگجویان زولو با آسگای
(نیزه های کوتاه) و نوبکری
( چماق چوبی) می جنگیدند.


1816م

شاکا(1828-1787) پس از یک سال حکومت شراکتی با برادر ناتنی اش کنترل قبیله زولو را بدست می گیرد و دوره فتوحاتش آغاز می شود.

1819

شاکا رقبای اصلی اش ، ندواندی را شکست می دهد وی سپس قسمت اعظم ناتال امروزی را فتح می کند .

1824

بازدید کننده گان اروپایی از دربار شاکا از دیدن قساوت شاه زولو تکان می خورد او بدون هیچ دلیلی تعدادی از درباریان خود را به قتل می رساند و به نظر می رسد از تماشای اعدام آنها لذت می برد.

1827

ناندی، مادر شاکا می میرد. شاکا بر اثر اندوه زیاد دچار جنون آنی شده و فرمان به قتل عام می دهد تا دیگران نیز در اندوه او سهیم شوند تعداد کشته شده گان بین 500 تا 700 نفر است .

1828

شاه شاکا، که روز به روز دیوانه تر می شد بدست دینگانه و مهلا نگنا ، برادران ناتنی اش به قتل می رسد اندکی بعد دینگانه مهلانگاه را کشته و تاج پادشاهی زولو را به سر می گذارد.

40-1838

بوئر ها مهاجرین هلندی از کیپ کلنی در آفریقای جنوبی به سمت شمال و بداخل زمینهای مورد ادعای زولو ها پیشروی می کنند آنها در نبرد رود خون شکست سختی به زولو ها وارد می کنند دینگانه به قتل رسیده و منصب پادشاهی اش به مپانده یکی از رقبای اصلی اش می رسد.

1872

شاه مپانده از دنیا می رود و ستوایا که قدرت زولو ها را بهبود می بخشد جایش را می گیرد.

1878

انگلیسی ها که حالا کنترل آفریقای جنوبی را در دست دارند، درگیر مخاصمات مرزی با زولوها می شوند.

1879

زولو ها قسمتی از نیروهای انگلیسی را در نبرد ایساندهلوانا نابود می کنند هرچند که گروه کوچکی از سربازان انگلیسی ارتش زولو را در راکرز دریفت متوقف می نمایند انگلیسی ها با استفاده از نیروی کمکی زولو ها را در نبرد اولوندی قاطعانه شکست می دهند قدرت زولو ها در هم شکسته می شوند و قلمروی زولو ها به آفریقای جنوبی ملحق می گردد.


حقایق ثبت شده


راز پیروزی زولوها در نبرد در سازماندهی و تاکتیک برترشان نهفته است. جنگجویان زولو که از سنین کودکی به نحوی تربیت می شوند که بتوانند در برابر سختیهای میدان جنگ مقاومت کنند قادرند 80 کیلومتر (50 مایل) در روز راهپیمایی کنند. ارتش زولو به سه قسمت تقسیم شده بود. قسمت سینه که نیروی دشمن را به عقب می راند و دو شاخ در دو طرف جبهه که کناره های بدون دفاع ارتش دشمن را مورد حمله قرار می داد.

تعداد بازدید ها: 10547