زنان اسیر از غیر بنی هاشم در کربلا


در میان اسیران کربلا در کاروان حسینی نام زنانی غیر از زنان بنی هاشم نیز به چشم می‌خورد:
1- حسنیه، خدمتکار امام سجاد علیه السلام، که به همراه پسرش، منحج، به کربلا آمد و پسرش در جنگ با سپاه عمر سعد به شهادت رسید.
2- همسر عبدالله بن عمیر کلبی که با شوهرش به کربلا آمد و در هنگامه‌ی نبرد به میدان رفت و شوهرش را به دفاع از اهل بیت ترغیب کرد. عبدالله خواست او را بازگرداند، اما او نمی‌پذیرفت، و سرانجام امام حسین علیه السلام او را به خیمه ها باز گرداند.
3- فکهیه که خادمه ی رباب، همسر امام حسین، بود. او با پسرش، قارب بن عبدالله بن اریقط، به مکه و از آن جا به کربلا آمد و پسرش در حمله اول سپاه عمر سعد به شهادت رسید.
4- بحریه، دختر مسعود خزرجی، که به همراه شوهرش، جنادة بن کعب، و فرزندش، عمرو بن جنادة، به کربلا آمد و شوهر و فرزندش هر دو شهید شدند.
5- کنیز مسلم بن عوسجه که بعد از شهادت مسلم فریاد زد:« یابن عوسجاه! یا سیداه.»
6- فضه که بنا به بعضی از روایات در کربلا حضور داشته است.

در تاریخ نقل شده است که وقتی اسیران کربلا را به کوفه بردند، خویشاوندان زنان غیر بنی هاشم نزد عبیدالله رفتند و تقاضای آزادی آنان را کردند. او نیز دستور داد آنان را آزاد کنند و بقیه‌ی اسرا را به شام فرستاد.

منابع:

  • قصه کربلا، ص 407.
  • تنقیح المقال، ج 3، ص 247. و ج 2، ص 201 و 18 و 265.
  • نفس المهموم، ص 265.
  • ریاحین الشریعه، ج 3، ص 305.
  • کافی، ج 1، ص 465.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 7697