زمعه بن قیس


زمعه بن قیس، پدر ام المؤمنین سوده، از تیره لوی بن غالب بود.
وی با زنی به نام شموس، دختر قیس بن عمرو نجاری، ازدواج کرد و دارای چند پسر و دختر شد که مشهور ترین آنان سوده است. سوده پس از درگذشت همسرش، سکران، به همسری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در آمد.
فرزندان دیگر زمعه عبارت‌اند از: مالک بن زمعه که از اصحاب رسول خدا و از مهاجران به حبشه بود، عبد بن زمعه، عبدالرحمن بن زمعه و هریر بنت زمعه.
به نظر می رسد زمعه سال ها قبل از بعثت پیامبر اسلام از دنیا رفته باشد.

منابع:
جمهره اسناب العرب،‌ ص 167 - 166


تعداد بازدید ها: 7002