زاویه(المپیاد)
این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد ریاضی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب ریاضی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


زاویه:

زاویه خط با محورها، برابر است با: ؛ که با توجه به خواص خواهیم داشت:

با توجه به فرمول فوق، زاویه بین دو خط و ، برابر خواهد بود با:

به بیان ساده تر:
زاویه یا گوشه یکی از مفاهیم هندسه است.
یک زاویه به راس عبارت است از نقطه و دو نیم‌خط و (به نام ضلع‌های زاویه) که از نقطهٔ A خارج شده‌اند.(همانطور که در شکل مشاهده می شود)
img/daneshnameh_up/8/85/zavieh001a.JPG


انواع زاویه

زاویه به سه دسته تقسیم میشود:

زاویه حاده

به زوایای کمتر از 90درجه گفته می‌شود. نام دیگر آن زاویه تند گوشه است.

زاویه قائمه

به زوایای ۹۰ درجه گفته می‌شود که به آن راست گوشه نیز می‌گویند.(به عبارت دیگر در تولید این زاویه ، دو خط بر هم عمودند.)

زاویه منفرجه

به زوایای بیشتر از 90درجه گفته می‌شود که آنرا با نام باز گوشه نیز می شناسند.

پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/mathematics/content/pdf/0065.pdf
تعداد بازدید ها: 18097