روش کلی اجرای درخواست کاربر




روش کلی اجرای درخواست کاربر

img/daneshnameh_up/2/29/compics000139a.gif

سیستم فایل با دریافت حکم OPEN از برنامه کاربر ، فایل را باز می‌کند . این عمل از نظر سیستم فایل ، یعنی مراجعه به راهنمای فایل و بدست آوردن اطلاعات لازم در مورد آن و آماده شدن برای انجام عمل ورودی /خروجی روی فایل . پس از باز کردن فایل ، سیستم عمل مورد نظر برنامه کاربرد را باید انجام دهد . اگر این عمل بازیابی باشد .
مراحل کلی کار چنین است:
1.بررسی این که کاربر اساسا به انجام عمل درخواست شده روی فایل است ؟
2.بررسی اینکه آیا مشخصات فایل و سایر پارامترهای حکم بازیابی درست است؟
3. بررسی اینکه آیا رکورد در خواست شده در بافر هست؟ زیرا ممکن است طی علم بازیابی قبلی ، با خواندن یک بلاک ، به بافر منتقل شده باشد (همیشه سیستم فایل ، قبل از شروع یک عمل O/I بافر برنامه را وارسی می‌کند ، شاید رکورد درخواست شده طی عمل ورودی/ خروجی قبلی به بافر منتقل شده باشد )
4.اگر بله . آنرا در اختیار برنامه پردازشگر قرار می‌دهد (به روشهایی که در بحث بافرینگ خواهیم دید .
5.اگر نه ، شروع عمل خواندن رکورد مورد نظر (سیستم فایل باید آدرس داده شده در برنامه را ، به شرحی که خواهیم دید ، به آدرس فیزیکی تبدیل کند).برنامه فایل پرداز در صف انتظار می‌ماند تا عمل خواندن صورت گیرد. (میزان انتظار بستگی به نحوه بافرینگ و درجه همروندی عملیات واحد پردازش مرکزی ورودی/ خروجی دارد)
6.انجام عمل خواندن و انتقال بلاک حاوی رکورد به بافر
7.تکرار از مرحله 3 در صورت لزوم


همچنین ببینید




تعداد بازدید ها: 6640