روش آبیاری بارانی


img/daneshnameh_up/4/4c/abyari2.jpg
آبیاری بارانی : روش آبیاری بارانی (Sprinkler irrigation) که آب به زمین پاشیده می شود برای بسیاری از گیاهان و در تمام وضعیت خاک از نظر بافت، پستی و شیب قابل استفاده است. مقدار آب مصرفی در این روش قابل کنترل و اندازه گیری است و تلفات آب در آن پائین است. در این روش احتیاج به تسطیح و آرایش زمین نیست و در اراضی مواج و یا شیب دار و یا مسطح قابل اجرا است در ضمن بعلت حذف شدن انهار و جویچه ها، تمام مزرعه کشت می شود در آبیاری بارانی می توان کودهای محلول و یا بعضی مواد ضد عفونی کننده راهمراه آب آبیاری روی گیاه و یا خاک پاشید، با شستشوی سطح برگها، عمل فتوسنتز و تنفس گیاه نیز بهتر صورت می گیرد. با استفاده از آبیاری بارانی ضمن صرفه جوئی در مصرف آب تا حدد 50 درصد نسبت به آبیاری سطحی، شستشو و فرسایش در خاک نیز ایجاد نخواهد شد. تلفات آب ، بعلت عدم نفوذ آب در اعماق خاک و عدم تبخیر در کانالهای آبرسانی، نسبت به روشهای آبیاری سطحی (غرقابی یا نشتی) خیلی کمتر است. در برخی از گیاهان ، نظیر یونجه ، چغندرقند و اغلب سبزیجات که در مرحله جوانه زنی به شوری خاک حساس هستند، می توان از آبیاری بارانی برای شستشوی موثر نمک کمک گرفت تا جوانه زنی مطمئن و سریع امکان پذیر گردد. این روش آبیاری در اراضی شنی و زمینهائی که هموار کردن آنها مشکلاتی در بر خواهد داشت کاملاً مناسب می باشد آبیاری بارانی برای خنک کردن گیاهان به هنگام دمای بالا و یا کنترل شبنم به هنگام دمای زیر صفر و جلوگیری از یخ زدگی گیاه قابل استفاده است. از معایب آبیاری بارانی به هزینه زیاد تاسیسات اولیه، اشکال در آبیاری به هنگام وزش باد، تبخیر بخشی از آب پاشیده شده و همچنین رشد و تکثیر بیشتر علف های هرز و بیماریهای گیاهی می توان اشاره کرد.
img/daneshnameh_up/f/fb/abyari8.jpg

تعداد بازدید ها: 29133