روز شمار حرکت امام حسین علیه السلام از مکه تا کربلا

مقدمه

امام حسین علیه السلام روز 8 ذی حجه سال 60 از مکه خارج شد و روز 2 محرم سال 61؛ یعنی حدود 24 روز، مسافت بین مکه تا کربلا را طی کرد. به بعضی از روزها که در تارخ ثبت شده است، اشاره می‌شود:

از 8 تا 15 ذیحجه

سه شنبه 8 ذی حجه: خروج از مکه.
امام روز شنبه 12 ذی‌حجه به وادی عقیق رسید و در آن جا عون و محمد، فرزندان جعفر طیار، به او ملحق شدند.
یکشنبه 13 ذی حجه به وادی صفرا وارد شد و در آن جا دو تن از یارانش به نام مجمّع و عبّاد به او پیوستند.
دوشنبه 14 ذی حجه وارد ذات عرق شد و در آن جا با بشر بن غالب ملاقات کرد.

از 15 تا 21 ذیحجه

سه شنبه 15 ذی حجه به حاجر بطن ارمه رسید و قیس مسهر صیداوی را به سوی اهل کوفه فرستاد.
چهارشنبه 16 ذی حجه به فَید رسید.
پنجشنبه 17 ذی حجه به احفُر رسید و در آن جا عبدالله بن مطیع عدوی را ملاقات کرد.
جمعه 18 ذی حجه به خزیمیه رسید و یک شبانه روز در آن جا توقف کرد.
یکشنبه 20 ذی حجه به شقوق وارد شد و در آن جا از مردی درباره کوفه سئوال کرد.

از 21 تا 25 ذیحجه

دوشنبه 21 ذی حجه قافله امام حسین علیه السلام به وَرود رسید و در آن جا بود که زهیر بن قین به امام پیوست.
سه شنبه 22 ذی حجه به ثعلبیه وارد شد و شب را در آن جا ماند. خبر شهادت مسلم را در آن جا شنید و مردی نصرانی با مادرش مسلمان شد و همراه او رهسپار کربلا شدند.
چهارشنبه 23 ذی حجه به زباله رسید و شهادت مسلم و هانی را به اصحابش خبر داد و عده‌ای از اطرافش پراکنده شدند.
پنجشنبه 24 ذی حجه وارد قاع شد.

از 25 تا دوم محرم

جمعه 25 ذی حجه به عقبه البطن رسید.
شنبه 26 ذی حجه وارد شَراف شد.
یکشنبه 27 ذی حجه به ذوحَسم رسید و با لشگریان حرّ روبرو شد.
روز دو شنبه 28 ذی حجه وارد عذیب الهجانات شد و چند نفر از کوفه به او پیوستند. خبر شهادت قیس بن مسهر صیداوی در همین جا به امام علیه السلام رسید.
روز سه شنبه 29 ذی حجه به قَطقَطانیه رسید.
روز چهارشنبه اول محرم سال 61 هجری به قصر بنی مقاتل وارد شد و اصحابش آخر شب مقداری آب برداشتند و حرکت کردند.
روز پنجشنبه 2 محرم وارد زمین کربلا شد و در اینجا بود که حرّ، عبیدالله بن زیاد را از ورود امام به کربلا آگاه ساخت.

منابع:

  • قصه کربلا، ص 168 تا 211.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 13929