روابط مردم در آخرالزمان


پیش از ظهور حضرت مهدی علیه السلام مردم بد زبان می شوند.
پیامبر اکرم فرمود:« در آخر الزمان غیبت مزاح و فکاهی شما می گردد. »
و امام صادق علیه السلام فرمود:« مساجد پر می‌شود از کسانی که از خدا نمی‌ترسند و برای غیبت و خوردن گوشت اهل حق در آنجا جمع می‌شوند.»

درباره رواج دروغگویی و دروغ پیش از ظهور حضرت مهدی علیه السلام احادیث زیادی از پیشوایان معصوم علیه السلام آمده است. از جمله:
نزد مردم، انسان های دروغگو و تهمت‌زننده راستگوترین افراد تلقی می‌شوند.
سوگند دروغ به خدا زیاد می‌شود.
مردم دروغ را حلال می شمارند.
مردم دروغگو را تصدیق می‌کنند.
فاسق دروغ می‌گوید و مجازات نمی‌شود.
راستگو تکذیب می‌شود و دروغگو تصدیق.

منابع:
بحارالانوار 52/ 256 حدیث 147
بحارالانوار 52/ 192 حدیث 26
بحارالانوار 52/ 245 حدیث 124
بحارالانوار 52/263حدیث 148
بحارالانوار 52/258حدیث147
بحار الانوار 52/263حدیث 148
بحارالانوار 52/259حدیث 147

مراجعه شود به:
احوال مردم در آخر الزمان


تعداد بازدید ها: 11526