روابط ایران و عثمانی در دوره فتحعلیشاه
علاقه مردم شیعی مذهب ایران به زیارت شهد متبرکه واقع در بین النهرین عراق یعنی کربلا و نجف کاظمین و مخالفت و ستمکاری و دست نشاندگان متعصب امپراطوری عثمانی در آن نواحی نسبت به زوار ایرانی از مسائلی بود که همواره توجه پادشاهان ایرانی را به خود جلب می کرد .
وجود مراکز عشایر نشین د رسرحدات دو دولت و دورویی و نفاق سیاست مآبی بعضی از حکام محلی مثل حکام بغداد وسلیمانیه و شهر زور نیز آتش نفاق و کینه را بین دو دولت دامن می زد همچنین اختلافات مرزی بین ایران و دولت عثمانی در سرحدات و سیاست فرصت طلبی و دورویی دولت عثمانی در برابر ایران در تمام ادوار تاریخ روابط این دو کشور ، عنصر بارز سیاست خارجی ایران و عثمانی بود.
اما توسعه طلبی امپراطوری عثمانی و مسائل ناشی از تعصب دینی مردم ایران و عثمانی که پیوسته به وسیله روحانیون دو کشور تقویت می شد علل حقیقی کشمکشهای و جنگهای ایران وعثمانی از آغاز تشکیل صفویان تا انقلاب مشروطیت ایران بوده است . برای تشدید وادامه این کشمکشها و جلوگیری از اتحاد دو دولت مسلمان سیاستهای استعماری دول اروپا به خصوص انگلیس و روسیه قابل ملاحظه است .

جنگ ایران و عثمانی بر سر حکمرانی سلیمانیه
مسله حکمرانی سلیمانیه و مقدمات جنگ های ایران و عثمانی
عهدنامه ارزنه الروم
سرانجام عهدنامه ارزنه الروم
دلایل شروع جنگهای مجدد بین ایران و عثمانی
دوران پنج ساله صلح بین ایران و عثمانی
جنگ توپراقمنبع:CDایرانیا

مرحله اول قاجاریه در تکاپوی قدرت
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه حکومت آقا محمد خان ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان سلطنت فتحعلی شاه ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : حکومت محمد شاه
مرحله پنجم : حکومت ناصر الدین شاه
مرحله ششم : مظفر الدین شاه
مرحله هفتم : مشروطه و محمد علی شاه
مرحله هشتم : استقرار مشروطه و احمد شاه

1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 13494