رشته کاردانی مدیریت صنعتی
img/daneshnameh_up/4/45/Kmodsa.jpg

مقدمه


دوره کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص، مورد نیاز کارخانه ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز آشنایی مدیران و سرپرستان رده های گوناگون و مدیر اداری فنی این گونه مراکز با کاربرد روشهای علمی در مدیریت.
طول دوره و شکل نظام:
طول دوره کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی 2 سال است و تمامی درسهای آن در مدت 4 نیمسال ارائه و برگزار می شود. طول هر نیمسال تحصیلی 17 هفته می باشد. در این دوره علاوه بر درسهای تئوری، بر جنبه های کاربردی درسها تاکید ویژه ای شده است به همین علت علاوه بر شرکت در کلاس درسهای نظری، دانشجویان موظف به انجام کارهای پژوهشی تحت عنوان پروژه هستند. پروژه های انتخابی با نظارت مستقیم استاد انجام می گیرد و عناوین آنها با پیشنهاد دانشجو، استاد و موسسات و ارگانهای دیگر به گونه ای انتخاب می شوند که انجام آنها منجر به حل مسائل عملی و ارائه روشهای پیشنهادی برای بهبودی وضعیت گردد، جهت نیل به اهداف ذکر شده، استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری ضروری است. بنابراین در این دوره تاکید ویژه ای به آموزش و استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری در رابطه با درسهایی که جنبه کاربردی دارند شده است.
سطوح رشته


ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 آزاد- الیگودرز *
2 آزاد- بناب *
3 آزاد- خارک *
4 آزاد- دورود *
5 آزاد- زابل *
6 آزاد- شاهرود *
7 آزاد- شوشتر *
8 آزاد- فیروزکوه *
9 آزاد- گچساران *
10 آزاد- مبارکه *
11 آزاد- مرودشت *
12 آزاد- نی ریز *
13 آزاد-اردستان *
14 آزاد-نیشابور *
درسهای رشته


ردیف نام درس ردیفنام درس
1 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 2 آمار و کاربرد آن در مدیریت 1
3 ابررسانایی و کاربرد آن 4 اصول حسابداری 1
5 اصول حسابداری 2 6 اقتصاد خرد
7 اقتصاد کلان 8 بازاریابی بین المللی
9 بازاریابی و مدیریت بازار 10 بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی
11 بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها 12 پروژه
13 تحقیق در عملیات 1 14 تحقیق در عملیات 2
15 تحقیق در عملیات 3 16 حاصلخیزی خاک و کودها
17 حسابداری صنعتی 3 18 حسابداری صنعتی 1
19 حسابداری صنعتی 2 20 حفاظت صنعتی
21 حقوق اساسی 22 روابط صنعتی
23 روانشناسی صنعتی 24 روش تحقیق
25 ریاضی پیش دانشگاهی 26 ریاضیات پایه
27 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 28 زبان پیش دانشگاهی
29 زبان تخصصی 1 30 زبان تخصصی 2
31 زبان تخصصی 3 32 زبان تخصصی 4
33 سیستم های خرید، انبارداری و توزیع 34 سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت
35 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 36 فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها
37 مبانی سازمان و مدیریت 38 مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
39 مدیریت تولید 40 مدیریت رفتار سازمانی
41 مدیریت مالی 42 مدیریت منابع انسانی
43 مدیریت کارخانه 44 کارسنجی و روش سنجی
45 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 46 کنترل پروژه
47 کنترل کیفیت آماری
صنعت و بازار کار

شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت صنعتی ،با کاربردهای این رشته و همچنین بکارگیری نرم افزارهای مرتبط و موثر مدیریت آشنا می شوند . بدین ترتیب خلاء ارتباطی بین کادر کارشناسی ماهر و مدیریت موسسه ها به حداقل ممکن خواهد رسید .
ضرورت و اهمیت:
ضرورت و اهمیت این دوره در آشناسازی مدیران و رده های گوناگون با نقش رشته مدیریت صنعتی در سازمان ها و موارد استفاده از این دانش و همچنین تربیت نیروی متخصص به عنوان رابط بین مدیران و کارمندان اداری و فنی که معمولا مسئولیت اجرایی و سرپرستی واحدها را عهده دار خواهند شد می باشد.


تعداد بازدید ها: 38284