رشته های دانشگاهی علوم ریاضی و فنی


رشته آبادانی روستاها
رشته تاسیسات آبرسانی
رشته کاردان فنی شیمی، عمیلات پالایش
رشته عملیات پتروشیمی
رشته آمار
رشته دانشگاهی مهندسی برق
رشته مهندسی برق کنترل
رشته برق، قدرت کاردانی
رشته عمران کارتوگرافی
رشته دانشگاهی مهندسی کامپیوتر
رشته دبیر فنی برق قدرت
رشته مهندسی دریا
رشته مخابرات دریایی
رشته ساختمان های بتونی
رشته الکترونیک هواپیما
رشته مهندسی فناوری و اطلاعات
رشته تاسیسات حرارتی و برودتی
رشته مهندسی هوا فضا
رشته مهندسی آبیاری
رشته مهندسی راه آهن
رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
رشته ایمنی و حفاظت مترو
رشته کاربرد کامپیوتر
رشته کاردانی الکترونیک
رشته کاردانی معماری
رشته کادانی فنی عمران کارهای عمومی ساختمان
رشته مهندسی کشاورزی
رشته کشاورزی و زراعت
رشته استخراج معدن
رشته ماشین ابزار
رشته ماشین های کشاورزی
رشته دانشگاهی ماشین های کشاورزی
رشته مهندسی مواد
رشته دانشگاهی مهندسی مکانیک
رشته مهندسی معماری
رشته جریه راه آهن
رشته مخابرات هواپیما
رشته کاردانی مراقبت پرواز
رشته مهندسی مراقبت پرواز
رشته مهندسی نفت
رشته نقشه برداری
رشته نساجی
رشته مهندسی نساجی
رشته علوم کامپیوتر
رشته دانشگاهی مهندسی عمران
رشته کاردان فنی عمران، عمران روستایی
رشته کاردان فنی عمران - نقشه برداری
رشته مهندسی اپتیک و لیزر
رشته مهندسی پزشکی
رشته فتوگرامتری
رشته دانشگاهی فیزیک
رشته کاردان فنی عمران، پل سازی و ابنیه سازی
رشته مهندسی پلیمر
رشته دانشگاهی ریاضی
رشته ریخته گری
رشته مهندسی رباتیک
رشته دانشگاهی مهندسی صنایع
رشته صنایع ایمنی
رشته معلم فنی سرامیک
رشته شهرسازی
رشته مهندسی شیمی
رشته مهندسی سیستم
رشته دانشگاهی مهندسی سیستم
رشته کاردانی تعمیر و نگهداری هواپیما
رشته تعمیر و نگهداری هواپیما
رشته طراحی و فرآیندهای نفت
رشته تکنولوژی آبیاری
رشته کاردان فنی عمران، زیر سازی راهتعداد بازدید ها: 146351