رشته نمایش شاخه فنی و حرفه ای
img/daneshnameh_up/9/95/namaye.jpg

مقدمه


اگر حقیقتا عاشق کار تئاتر هستید و فکر میکنید می توانید با خلاقیت و بازی خوب به این کار بپردازید، این رشته را انتخاب کنید.
نمایش در کشور ما روزهای آغازین خود را می گذراند، حمایت های دولتی، استقبال مردمی، نویسنده های معروف و نوشته های اثر گذار همگی باید به کمک تئاتر بیایند تا بتوانند هنر ترکیبی تئاتر را که هنری اثر گذارحتی برای درمان بیماران است را حمایت کنند و باعث رونق آن شوند. ایجاد سالن های مناسب و تبلیغات و اطلاع رسانی نیز می تواند به هنر جویان این رشته کمک کند.
شما جدای از دوران تحصیل که با ادبیات کهن و تارخ هنر ایران و جهان، اصول طراحی و مبانی بازیگری و کارگردانی، اصول و مبانی ماسک و گریم و اصول و مبانی طراحی صحنه و کار در کارگاه نمایش آشنا می شوید باید از عنصر ارزشمند تمرین نیز بهره فراوان ببرید.

درسهای رشته


سال دوم
ردیف نام درس نظری عملی
1 آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان 2 0
2 آمادگی دفاعی 2 0
3 ادبیات فارسی (2) 2 0
4 اصول و مبانی نمایشنامه نویسی 2 0
5 تاریخ هنر جهان 2 0
6 تربیت بدنی (2) 0 1
7 تعلیمات دینی و قرآن (2) 3 0
8 جغرافیای عمومی و استان 3 0
9 ریاضی (2) 4 0
10 زبان خارجه (2) 2 0
11 زبان فارسی (2) 2 0
12 طراحی (1) 0 4
13 عربی (1/2) 1 0
14 مبانی هنرهای تجسمی 1 2

سال سوم
ردیف نام درس نظری عملی
1 آشنایی با موسیقی 2 0
2 اصول و مبانی طراحی صحنه 1 1
3 اصول و مبانی نمایش عروسکی 1 1
4 تاریخ معاصر ایران 2 0
5 تاریخ نمایش 2 0
6 تاریخ هنر ایران 2 0
7 تربیت بدنی (3) 0 1
8 تعلیمات دینی و قرآن (3) 3 0
9 خواندن و تحلیل نمایشنامه 2 1
10 عربی (2/2) 1 0
11 مبانی بازیگری و کارگردانی 1 3
12 مبانی ماسک و گریم 1 1
13 مبانی و کاربرد رایانه 1 1
14 کارآموزی 0 2
15 کارگاه نمایش 1 1


صنعت و بازار

زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از :
نمایشنامه نویسی در رسانه های جمعی
بازیگری و کارگردانی
اجرای نمایش عروسکی
اجرای کار ماسک و گریم
دستیار طراحی و صحنه ( تلویزیون ، سینما و نمایش )
و ....تعداد بازدید ها: 19103