رشته راهنمای موزه ها
img/daneshnameh_up/0/03/namayeM.jpg

مقدمهدوره کاردانی راهنمای موزه ها و بناهای تاریخی یکی از دوره های آموزش عالی است که هدف آن تربیت و آموزش افراد متعهد و مومن به عنوان راهنمای موزه ها و بناها و محوطه های تاریخی و باستانی کشور با ارائه توضیحات فنی و صحیح و مناسب به کار بستن شیوه های لازم و پاسخگویی مطلوب به سوالات بازدید کنندگان از این اماکن و بالا بردن کیفیت معرفی آموزش میراث فرهنگی به مردم است.
ضرورت و اهمیت :
ضرورت ارائه نتایج مطالعات و پژوهشهای انجام شده و در دست انجام بر روی آثار و اشیاء موزه ای و نیز بناهاو بافتها و محوطه های تاریخی و باستانی و ارز شهای نهفته در آنها به مردم گوشه و کنار کشور با هدف خارج نمودن حاصل مطا لعات از دایره محدود تخصصی و کارشناسی و آشنا ساختن بیشتر فنی تر مردم به مواریث فرهنگی خود ، با حفظ امانت علمی و صحت و دقت لازم در ارائه و معرفی ، تربیت آموزش افرادی را در سطح کاردانی آموزش عالی طلب می نماید تا بتوانند به صورت کمک کارشناسان معرفی خوب و در شان این آثار مطا لعات و ارزشها باشند .

سطوح رشتهردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشددکترا
1 آزاد- ایذه *درسهای رشته
ردیف نام درس ردیفنام درس
1آشنایی با باستان‌شناسی و روشهای آن 2آشنایی با بافتها و محوطه‌ها
3آشنایی با حفاظت و مرمت آثار و روشهای آن 4آشنایی با مردم شناسی
5آشنایی با موزه‌های ایران و جهان 6آشنایی با بناهای دوره اسلامی ایران
7آشنایی با تبلیغات و روشهای آن 8آشنایی با هنر معماری پیش از اسلام ایران
9آشنایی با هنرهای سنتی ایران 10آشنایی با وسایل سمعی و بصری
11تاریخ عمومی ایران 12تاریخ و مبانی نظری مرمت 1
13تاریخچه کتابت 14 تبدیل محوطه‌ها و بناهای تاریخی به موزه
15تهیه و تدوین راهنمای موزه و محوطه های تاریخی 16خطوط و خواندن کتیبه
17طرح اشیاء در تمدن اسلامی 18فن بیان
19مهر و سکه 20موزه‌داری 1
21موزه‌داری 2 22هنر و تمدن اسلامی 1
23هنر و تمدن اسلامی 2 24کار آموزی راهنمای بناها و محوطه تاریخی
25کار آموزی راهنمایی موزه ها 26کارگاه عکاسی پایه 1

صنعت و بازارکار


فارغ التحصیلان این رشته با آموزشهای نظری و عملی کارآموزی و اطلاعاتی که از موزه ها و بناها و بافتهای تاریخی و باستانی و ارزشهای تاریخی و فرهنگی آنها کسب خواهند نمود . قادر خواهند بود نسبت به انتقال ارزشهای نهفته در آثار و اشیاء موزه ها و بناها و بافتهای تاریخی و باستانی و مشخصات فنی و تاریخی آنها به بازدید کنندگان اقدام و معرفی و آموزش میراث فرهنگی و پیوند بین نتیجه مطالعات بر روی این آثار و بازدید کنندگان را تسهیل و راهنمایی نمایند .


تعداد بازدید ها: 14377