رشته جریه راه آهن
img/daneshnameh_up/d/d2/siejarie.jpg

مقدمه

باپیشرفت سریع علوم و تکنولوژی در صنعت راه آهن و نقش سازنده آن در توسعه اقتصادی کشورها ، بالطبع همسو با علوم، سیستمهای حمل و نقل و خدمات ریلی نیز گسترش یافته است.
درنتیجه اداره صحیح و مناسب اینگونه سازمانها بصورت سیستماتیک مستلزم بکارگیری تکنیکهای علمی و پیشرفته می باشد.
مقیاس حمل و نقل ریلی و خدمات آن چنان گسترشی یافته که رشته های مهندسی عمران، صنایع، مکانیک، برق و… پاسخگویی کلیه مسائل این سازمانها نمی باشد . برای جبران چنین کمبودی در قرن حاضر از پیوند رشته های گوناگون علوم و مدیریت و روشهای مهندسی ، رشته جدیدی بنام مهندسی جریه راه آهن بوحود آمده است.
رشته مهندسی جریه راه آهن با مسائلی از قبیل کنترل و هماهنگی فعالیتهای ریلی ، طراحی لکوموتیو و واگن، استفاده موثر از وسائط نقلیه ریلی و ماشین آلات و افزایش کارآیی سازمانهای در طرح و ایجاد یا بهبود سیستمهای متشکل ا زانسان ، وسائل نقلیه ریلی ، ماشین آلات ، لکوموتیو ، واگن کمک موثری نماید.
این دوره بیانگر تکنولوژی و علوم و روشهای بهره برداری ، شناسایی مسیرهای گوناگون راه آهن و مهارت د ر بهره گیری از اجزا متشکل یک مجموعه راه آهن (انسان - لکوموتیو - واگن - ماشین آلات خطی - ساختمان و تاسیسات ، علائم و ارتباطات ) به منظور حصول حداکثر کیفیت و کمیت خدمات راه آهن می باشد.
هدف از آموزش مجموعه ، تربیت کارشناسان آگاه به مسائل تکنولوژی و علوم مکانیکی خاص و جدید راه آهن از جمله اهداف این مجموعه در مرحله اول و نهایتا خودکفایی در صنعت عظیم راه آهن می باشد.
طول متوسط این دوره 4 سال است و برنامه های درسی آن در 8 ترم برنامه ریزی می شود و دانشجویان موظفند140 واحد تعیین شده این مجموعه بانضمام 272 ساعت کاراموزی در واحدهای صنعتی راه آهن اخذ نمایند.
طول هر ترم 17 هفته آموزش کامل است . مدت هر واحد درس نظری 17 ساعت و عملی و آزمایشگاهی 34 ساعت و کارگاهی 51 ساعت است .سطوح رشته

ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 علم و صنعت *
درسهای رشته

ردیف نام درس ردیف نام درس
1 آزمایشگاه ترمودینامیک 2 آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات
3 آزمایشگاه فیزیک 1 4 آزمایشگاه فیزیک 2
5 آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 6 آزمایشگاه مقاومت مصالح
7 آزمایشگاه مکانیک سیالات 8 ارتعاشات مکانیکی
9 استاتیک 10 انتقال حرارت
11 برنامه سازی کامپیوتر 12 پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات
13 تاسیسات واگن و لکوموتیو 14 ترمودینامیک 1
15 ترمودینامیک 2 16 تکنولوژی ساخت و تعمیر وسائط نقلیه ریلی
17 دینامیک 18 دینامیک حرکت قطارها
19 راه آهن برقی 20 ریاضی 1
21 ریاضی 2 22 ریاضی مهندسی
23 زبان تخصصی 24 سیستمهای اندازهگیری
25 سیستمهای اتوماتیک قطارهای برقی 26 شبیه سازی لکوموتیو با کامپیوتر
27 شیمی عمومی 28 طراحی اجزاء 1
29 طراحی اجزاء 2 30 طراحی بوژی
31 طراحی ترمزهای قطار 32 طراحی سازه واگن و لکوموتیو
33 طراحی لکوموتیو 34 طراحی ماشینهای ریلی
35 طراحی موتورهای دیزل 36 طرح هندسی خط
37 علم مواد و شناخت فلزات در راه آهن 38 فیزیک 1
39 فیزیک 2 40 مباحث ویژه الکتریکی
41 مبانی زیرسازی و روسازی راه آهن 42 مبانی ماشینهای الکتریکی
43 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 44 مبانی ارتباطات و علائم الکتریکی
45 مبانی سیر و حرکت قطار 46 محاسبات عددی
47 مدیریت و اقتصاد حمل و نقل ریلی 48 معادلات دیفرانسیل
49 مقاومت مصالح 1 50 مقاومت مصالح 2
51 مقررات عمومی حرکت 52 موتورهای احتراق داخلی
53 مکانیک سیالات 54 نقشه کشی صنعتی 1
55 کارآموزی 1 56 کارآموزی 2
57 کارگاه تخصصی واگن 58 کارگاه تخصصی لکوموتیو
59 کارگاه جوشکاری و ورقکاری 60 کارگاه ریختهگری
61 کارگاه ماشین ابزار و ابزار سازی 62 کنترل اتوماتیک
صنعت و بازار کار

فارغ التحصیلان این دوره میتوانند با آموخته های خویش عهده دار انجام طراحی و محاسبه اجزا و سیستمها و تعمیر و نگهداری و راهبری در بخش عمده ای از صنایع آلات ناقله ریلی گردند از قبیل :

  • کارخانجات لکوموتیو سازی
  • کارخانجات واگنهای مسافری
  • کارخانجات واگنهای باری
  • کارخانجات واگن پارس
  • کارخانجات وابسته به صنایع مترو
  • کارخانجات ماشین آلات روسازی راه آهن
  • مدیریت و راهبری امور مربوطه در راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، راه آهن های شهری . راه آهن های خصوصی (راه آهن شرقی بنیاد و … ) راه آهن مجتمع فولاد مبارکه ، راه آهن ذوب آهن و..

تعداد بازدید ها: 18046