ردیف کار گیاهان علوفه ای


ردیف کار گیاهان علوفه ای :
ساختمان مخزن و قسمتهای تنظیم میزان بذر در ردیف کار گیاهان علوفه ای شباهت زیادی به ردیف کار غلات دارد. اما ردیف کار گیاهان علوفه ای فاقد لوله ریزش و دیسک یا پاشنه باز کننده شیار می باشد. بذر پس از خروج از مخزن از روی چرخ دنده بطور آزاد سقوط می کند و در فاصله بین دو غلتک جلوئی و عقبی روی زمین می ریزد. عرض کار ردیف کارهای گیاهان علوفه ای بسیار متنوع و معمولاً بین 1 تا 2 متر می باشد تنظیم فاصله ردیفهای کاشت در این ردیف کارها با بستن سوراخهای ریزش بطور متناوب و همانند ردیف کارهای غلات دانه ریز انجام می شود.


تعداد بازدید ها: 8963