رابطه زمین شناسی ساختمانی با سایر علوم


1- سنگ شناسی علمی ( petrology ) : این شاخه از علوم زمین ارتباط نزدیکی با زمین شناسی ساختمانی دارد، مخصوصا تغییر شکلهایی که در اعماق با تبلور مجدد ( Recrystallization ) یا دگرگونی سنگها همراه است.

2-رسوب شناسی ( Sedimentology ) : رسوب شناسی و رسوب گذاری ( Sedimentation ) از رخدادهای تکتونیکی شواهد و مدارک زیادی ارائه می نمایند، زیرا تغییر شرایط ته نشینی و انباشته شدن رسوبات با با تغییر شکل حوضه های رسوبی ( Stratigraphy ) حاصل می گردد.

3-چینه شناسی ( Stratigraphy ): وضعیت تکتونیک منطقه را نمی توان بدون دانستن اطلاعاتی درباره چینه شناسی آن ناحیه روشن کرد.

4-ریخت شناسی ( Geomorphology ): ریخت شناسی در نواحی که تحت تاثیر تکتونیک جدید (Neotectonics) قرار گرفته است، دارای اهمیت زیادی است. به علاوه بعضی از تغییر شکل ها خود به تکامل و تحول مورفولوژی بستگی دارد که موضوع علم مورفوتکتونیک ( Morphotectonics) است.

5-زمین شناسی کاربردی (عملی) ( Applied Geology ): نیروهای عمل کننده بر زمین باعث ایجاد تغییر در پوسته زمین و تاثیر گذاری بر روی سازه های احداث شده بر روی آن می شود. بنابراین شناخت پدیده های ساختمانی و تکتونیکی کمک مؤثری به برنامه ریزی در این گونه تشکیلات می نماید.

6-زمین شناسی اقتصادی (Economic Geology): مواد معدنی در ساختهای خاص زمین شناسی متمرکز می شوند که برای شناخت این ساختها و استفاده بهینه از مخازن موجود آگاهی از مشخصات تکتونیکی و ساختمانی منطقه لازم است.

7-زمین آب شناسی (Hydrogeology ) یا بررسی آبهای زیرزمینی: آشنایی به وضعیت ساختمانی منطقه کمک مؤثری در مطالعه مخازن زیرزمینی است.

8-فتوژئولوژی (Photogeology): امروزه بررسی های زمین شناسی ساختمانی با استفاده از عکس های هوایی و زمین شناسی صحرایی (Field Geology) صورت می گیرد.


تعداد بازدید ها: 10554