ذریه پیامبر


جابر از پیامبر گرامی اسلام نقل می کند که خداوند عزوجل ذریه و فرزندان هر پیامبری را از صلب همان پیامبر قرار داد و ذٌریه مرا از صلب «پشت» من و از صلب علی بن ابی طالب (علیه السلام) قرار داد البته همه فرزندان دختر به پدرشان نسبت داده می شود جز اولاد فاطمه« دخت پیامبر» که من پدر آنان هستم.

نکته: در روایات بسیاری نیز آمده است« حسین منی وانا من حسین» در روایتی دیگر آمده است که پیامبر خدا فرمود: خداوند تعالی ذریه و نسل هر پیامبری را از صلب او قرار داد و ذریه مرا از صلب علی بن ابی طالب با فاطمه دخترم قرار داد: و نیز در روایتی فرمودند: از علی بن ابیطالب است دو سبط امت من: حسن و حسین و این دو فرزندان من هستند.
بحار، ج 23، ص 129، حدیث 60

امیر المؤمنین نیز به این مطلب اشاره فرمودند: آنگاه که مشاهده کرد امام حسن (علیه السلام) در جنگ صفین به مصاف دشمن می روند فرمود: حسین را از رفتن به سوی دشمن باز دارید و مرا ناچیز نکنید، چه دریغ دارم و بیمناکم که حسن و حسین کشته شوند و نسل رسول خدا منقطع گردد.
مقداد بن سعدی کرب می گوید: پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود: حسن وحسین (علیهما السلام) دو ودیعه و امانت من در میان امت هستند.

منابع:
بحار الانوار، ج 43، ص 284، حدیث 50- مناقب ابن شهر آشوب.
بحار الانوار، ج 23، ص 144، حدیث 98- الفضائل، ص 21 و روضه ص 149 و نهج البلاغه، خطبه 198.
بحار الانوار، ج 34، ص 285، حدیث 50- مناقب ابن شهر آشوب.

مراجعه شود به:
دوستان حسنین محبوب پیامبرند


تعداد بازدید ها: 9756