دیو داد بن محمد


دیو داد بن محمد

«288 ﻫ / 901 م»

بعد از مرگ محمد بن ابی‏الساج که به بیماری وبا درگذشت، غلامان فرزندش دیو داد را به امارت برگزیدند. اما عمویش یوسف بن ابی‏الساج که از این انتخاب ناراضی بود از دستگاه برادر زاده‏اش کنار کشید. ولی چند ماه بعد، او همراه به عده‏ی کمی که با خود همداستان کرده بود، دیو داد را برکنار و خود به امارت نشست - رمضان 288 ﻫ / اگوست 901 م - او در عین حال به برادرزاده مخلوعش، پیشنهاد کرد تا نزد وی باقی بماند، اما دیو داد این پیشنهاد را نپذیرفت و از طریق موصل به درگاه خلیفه رفت.

خلیفه که ظاهرا" اقدام یوسف بن ابی‏الساج را در خلع برادرزاده، نوعی طغیان و تغلب تلقی کرده بود مدتی از تأیید آن خودداری ورزید. حتی به مجرد فرصتی مناسب ، در صدد دفع او برآمد که در این راه سردار خود، خاقان مفلحی را با چهار هزار تن سپاه به جنگ با یوسف گسیل کرد - جمادی الثانی 295 ﻫ / مارس 908 م -، بالاخره به هنگام وزارت ابن فرات و با پا درمیانی او، امارت یوسف تأیید و دیو داد از امارت رسما" برکنار شد.


تعداد بازدید ها: 6552