دینگو
img/daneshnameh_up/6/6d/Dingo.jpg


دینگو به نام سگ وحشی استرالیایی نیز شهرت دارد. گونه ای وحشی ست، در واقع گونه ای اهلی که دوباره وحشی شده است.او از نسل اولین سگهای اهلی است و حدود 8000 سال پیش در استرالیا شناخته شد. دینگوها به صورت گروهی برای طعمه های بزرگ مانند کانگروها به شکارمی پردازند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 20446