دودمان سفیانی و شمایل او


امام صادق علیه السلام از امام علی علیه السلام روایت کرد که فرمود:« فرزند زن جگر خوار از سرزمین یابس خروج می کند. نامش عثمان و نام پدرش عتبه است، و از فرزندان ابوسفیان است. او مردی است چهار شانه، با چهره‌ای ترسناک و سری بزرگ. بر صورتش اثر آبله وجود دارد. در نگاه اول، گمان می‌کنید یک چشمی است. او به سرزمین « قرار و معین» در خواهد آمد و بر منبرش تکیه خواهد زد.»

امام سجاد علیه السلام فرمود:« سفیانی از فرزندان عتبه بن ابو سفیانی است.»
امام باقر علیه السلام فرمود:« فرزند زن جگرخوار قیام می‌کند و بر منبر دمشق مستقر می شود.»
در حدیث دیگری فرمود:« سفیانی صورتی سرخ مایل به نارنجی دارد و چشمانش آبی است.»


منابع:
بحار الانوار 52 / 205 حدیث 36
بحار الانوار 52 / 253 حدیث144
بحار الانوار 52 / 213 حدیث 65


مراجعه شود به:

وابستگی سفیانی به غرب

نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام - خروج سفیانی


تعداد بازدید ها: 20929