دعای مستجاب امام کاظم علیه السلام برای رهایی از زندان


از دعاهای امام کاظم علیه السلام در زندان هارون الرشید در دل شب این بود:« یا سیدی نجنی من حبس هارون و خلصنی من یده یا مخلص الشجر من بین رمل و طین و ماء و با مخلص اللهن من بین فرشاء دم و یا مخلص الولد من بین مشیمه و رحم و یا مخلص النار من بین الحدید و الحجر و یا مخلص الروح من بین الاحشاء والامعاء خلصنی من ید هارون »
امام کاظم پس از این دعا به طرز معجزه آسایی از دست هارون نجات یافت و از زندان آزاد شد.

منابع:

  • بحار الانوار، ج 48، ص 219، ح 20 از عیون.

مراجعه شود به:
تعداد بازدید ها: 11362