در دعای پیامبر


جابربن عبدالله انصاری نقل می کند که نزد پیامبر در خانه ام سلمه بودم، این آیه نازل شد: انٌما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطٌهر کم تطهیراً *؛ جز این نیست که خداوند می خواهد پلیدی و گناه را ازشما اهل بیت دور کند و کاملاًشما را پاک سازد.

پس پیامبر (صلی الله علیه وآله) حسن و حسین و فاطمه را فرا خواند و پیش خود نشاند و علی را خواند و پشت سر خود نشاند و گفت: خداوندا، این ها اهل بیت منند پس پلیدی را از آنان دور کن و کاملاً پاکشان گردان.

ام سلمه عرض کرد: آیا من هم با آنها هستم یا رسول الله؟
فرمودند: تو در مسیر خیر و خوبی هستی .

جابر می گوید: به پیامبر عرض کردم: یا رسول الله براستی خداوند این عترت پاک و ذریه مبارک را به دور کردن پلیدی از آنان، گرامی داشت. فرمودند: یا جابر، چون آنها عترت من و از گوشت و خون منند.
پس برادرم سید اوصیاء و دو فرزندم بهترین سبط ها و دخترم سرور زنان است و از ماست مهدی. . . *

منابع: بحار الانوار، ج 36، ص 308، حدیث 147- کفایة الاثر، ص 9.

  • سوره احزاب، آیه 33 نکته: درروایتی از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که رجس در این آیه به معنای شک است.

منابع: بحارالانوار، ج 35، ص 208، حدیث 5 ــ معانی الاخبار، ص 138.

  • - پیامبر گرامی اسلام در ذیل آن فرمودند: من و اهل بیتم پاک و مطهر از هر آفت و گناه هستیم.

منابع: بحارالانوار، ج 35، ص 213، حدیث 17.

مراجعه شود به:
امام حسین در قرآن
محبوبترین خلق نزد خدا


تعداد بازدید ها: 15560