درگیری امام حسین علیه السلام و یارانش هنگام خروج از مکه


img/daneshnameh_up/e/ef/h9.jpg
عمرو بن سعید بن عاص از یزید دستور داشت از شام به بهانه‌ی حج با گروهی به مکه بیاید و امام حسین علیه السلام را دستگیر کند و به نزد یزید بفرستد و اگر امام مخالفت کرد، او را بکشد.
هنگامی که امام علیه السلام به قصد عراق از مکه بیرون رفت، عمرو بن سعید برادرش، یحیی بن عاص ، را به همراه گروهی فرستاد تا امام را بازگردانند. آنها وقتی به امام رسیدند گفتند:« باز گرد، کجا می‌روی؟» امام اعتنایی نکرد و به راه خود ادامه داد.
گروه یحیی بن عاص هم با همراهان امام درگیر شدند ولی امام حسین علیه السلام و همراهانش به سختی مقاومت کردند. یحیی چاره‌ای جز بازگشت به مکه ندید و امام حسین و همراهانش هم به راه خود ادامه دادند.

منابع:

  • ارشاد مفید، ج 2، ص 69.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 17891