دانشگاه علمی کاربردی


معرفی

هدف این دانشگاه فراهم نمودن موجبات مشارکت سازمانها و دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی در امر تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز کشور به نحوی است که فارغ التحصیلان هر یک از موسسات تحت نظارت این دانشگاه بتوانند برای کاری که به آنها محول شده یا خواهد شد ، دانش و مهارت لازم را کسب نمایند .

اصطلاحات

دوره های علمی- کاربردی : منظور دوره هایی است که با هدف ارتقاء دانش افراد و ایجاد مهارتهای لازم و به فعلیت رساندن استعدادهای نهفته در ایشان تعلیم داده میشود و دانش آموختگان را برای احراز شغل ، حرفه و کسب و کار در مشاغل گوناگون آماده نموده و توانایی آنان را برای انجام کاری که به آنها محول شده است تا سطح مطلوب افزایش می دهد. مقاطع تحصیلی : مقطح تحصیلی بیانگر طول مدت تحصیل و نوع مدرک اعطایی در پایان تحصیل می باشد که شامل کاردانی ( فوق دیپلم ) و کارشناسی ( لیسانس ) است. فارغ التحصیل و یا دانش آموز شاخه فنی حرفه ای : به شخصی اطلاق می شود که از دوره متوسطه نظام جدید و یا دوره متوسطه نظام قدیم فنی حرفه ای فارغ التحصیل شده و یا مشغول به تحصیل باشد و در صورت پذیرش در دانشگاه حداکثر تا زمان ثبت نام موفق به اخذ دیپلم مورد تائید وزارت آموزش و پرورش گردد. فارغ التحصیل و یا دانش آموزان شاخه کارودانش : به شخصی اطلاق می شود که در دوره مهارت آموزی شاخه کاردانش موفق به اخذ دیپلم نظام جدید شده و یا مشغول به تحصیل باشد در صورت پذیرش در دانشگاه حداکثر تا زمان ثبت نام موفق به اخذ دیپلم مورد تایید وزارت آموزش و پرورش گردد. فارغ التحصیل نظام قدیم آموزش متوسطه : به شخصی اطلاق می شود که از نظام قدیم آموزش متوسطه فارغ التحصیل شده باشد. فارغ التحصیل و یا دانش آموز دروه نظام جدید : به شخصی اطلاق می شود که دوره سه ساله نظام جدید را به پایان رسانده و یا در صورت پذیرش در دانشگاه حداکثر تا زمان ثبت نام موفق به اخذ گواهینامه سه ساله نظام جدید ( دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه ) گردد. فارغ التحصیل و یا دانش آموز دوره پیش دانشگاهی : به شخصی اطلاق می شود که پس از دریافت دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه ، دروه پیش دانشگاهی را گذرانیده و یا در صورت پذیرش در دانشگاه حداکثر تا زمان ثبت نام موفق به اخذ گواهینامه دوره پیش دانشگاهی گردد. دانشجو : به شخصی اطلاق می شود که در یکی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و یا یکی از آموزشکده های فنی و حرفه ای پذیرفته و ثبت نام شده باشد. دانشجوی انصرافی : به دانشجویی اطلاق می شود که پس از پذیرش و ثبت نام در رشته قبولی نسبت به انصراف قطعی از تحصیل اقدام و فرم مربوطه را پس از تکمیل بهمراه سایر مدارک ثبت نام به موسسه ذیربط تحویل داده باشد. گروههای آموزشی : آزمون دانشگاه جامع علمی- کاربردی در مقطع کاردانی در 5 گروه آزمایشی اصلی شامل: 1- صنعت 2 - کشاورزی 3 - صنایع غذایی 4 - مدیریت و خدمات اجتماعی 5 - هنر برگزار می گردد. ارگان : به سازمان ، موسسه ، وزارتخانه و ... اطلاق می شود که دستگاه متقاضی برگزاری دوره علمی- کاربردی راتحت پوشش قرار می دهد. دستگاه متقاضی : به تشکیلاتی اطلاق می شود که با توجه به اهداف و برنامه های آتی خود نسبت به رفع نیاز آموزشی نیروهای شاغل و یا آزاد که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با آن دستگاه در ارتباط می باشند ، با کسب مجوز دانشگاه جامع علمی – کاربردی در مراکز آموزشی تحت پوشش خود اقدام به پذیرش دانشجو می نماید. مرکز آموزش : مرکز یا موسسه ای که صلاحیت آموزشی آن با اخذ مجوز اجرای دوره با تائید دانشگاه جامع علمی – کاربردی رسیده و مجری دوره های علمی – کاربردی می باشد داوطلب : به شخصی اطلاق می شود که یکایک مراحل مربوط به ثبت نام را انجام دهد دواطلب بومی: به شخصی اطلاق می شود که در استان مورد نظر ساکن باشد. داوطلب شاغل : به شخصی اطلاق می شود که دررشته انتخابی مورد نظر اشتغال به کار داشته و دارای تجربه و سابقه کار لازم باشد. داوطلب آزاد : به شخصی اطلاق می شود که در زمان ثبت نام اشتغال به کار نداشته و یا در شغلی غیر از رشته تحصیلی انتخابی مشغول به کار بوده باشد .

شرایط ثبت نام

ثبت نام برای شرکت در آزمون های کاردانی دانشگاه جامع علمی- کاربردی از طریق پست سفارشی انجام می گیرد و لذا داوطلب باید به یکی از باجه های پستی مراجعه و به شکل زیر اقدام نماید: پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما چنانچه واجد شرایط شرکت در آزمون باشد اقدامات لازم را انجام دهد: 1- هر دو روی فرم تقاضانامه کامپیوتری را تنظیم و تکمیل نماید. 2- شماره پرونده و نشانی کامل و دقیق پستی خود را روی پاکت مخصوص کارنامه بنویسد (نیازی به الصاق تمبر بر روی پاکت نمی باشد. تذکر مهم : هر داوطلب باید شماره پرونده روی تقاضانامه ثبت نام را استخراج نموده و در محل مربوطه روی پاکت مخصوص کارنامه بنویسد. 3- تقاضانامه ، پاکت مخصوص کارنامه ، فرم الصاق عکس تکمیل شده و مدارک دیگر را پس از تنظیم و تکمیل و بررسی مجدد در پاکت مخصوص ارسال مدارک قرار دهد. 4- اطلاعات خواسته شده را روی پاکت ثبت نام دقیقا بنویسید. تدکر مهم : هر داوطلب باید شماره پرونده مندرج در فرم تقاضانامه را در هر دو روی پاکت ثبت نام و در محل های مشخص شده بنویسد. برای تحویل مدارک ثبت نام به باجه پستی ذیربط (باجه توزیع کننده مدارک ثبت نام )مراجعه نماید. پاکت حاوی مدارک ثبت نام را برای ارسال با پست سفارشی به متصدی پست تحویل دهد. توضیح : لازم است داوطلبان به منظور ارسال مدارک ثبت نام و همچنین دریافت کارنامه ، بر اساس ضوابط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مبلغ 000/7 (هفت هزار ریال) به هنگام تحویل پاکت ارسال مدارک ، به متصدی پست پرداخت نمایند . بدیهی است که ادارات پست منحصرا پاکت را ممهور به مهر خواهند نمود و نیازی به الصاق تمبر نمی باشد. رسید پست سفارشی را دریافت کرده و آن را نزد خود محفوظ نگاه دارد تا در هنگام دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ارائه نماید. شماره پرونده مندرج در بالای فرم تقاضانامه ثبت نام را یادداشت نموده و برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نزد خود نگاهدارد. مدارک لازم برای ثبت نام : مدارکی که داوطلب باید برای ثبت نام در آزمون در پاکت ثبت نام قرار داده و به نشانی صندوق پستی 1314- 15875 سازمان سنجش آموزش کشور بفرستد ، به شرح زیر می باشد: تقاضانامه تکمیل شده ثبت نام ، که داوطلب پشت و روی آن را تکمیل نموده باشد . مندرجات روی تقاضانامه کامپیوتری باید حتما با مداد سیاه نرم پررنگ و مندرجات پشت آن با خودکار آبی تکمیل شود . ضمنا داوطلب باید شماره پرونده مندرج در روی فرم تقاضانامه را در پشت تقاضانامه در محل مربوطه درج نماید . سه قطعه عکس 4* 3 تمام رخ داوطلب که در سال جاری گرفته شده است و پشت هر یک به ترتیب نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، سال تولد و شماره پرونده داوطلب نوشته شده باشد. تکمیل و تائید گواهی اشتغال به کار از واحد مربوطه برای داوطلبانی که شاغل بوده و از سهمیه شاغلین در رشته متناسب استفاده می نماید . پاکت مخصوص کارنامه که داوطلب باید آدرس دقیق پستی خود را بر روی آن نوشته و شماره پرونده کامپیوتری را نیز در قسمت مربوطه بر روی آن درج نماید. فرم الصاق عکس و نحوه تکمیل آن : همراه دفترچه راهنما از باجه پست ، داوطلب یک برگ فرم الصاق عکس کامپیوتری دریافت می دارد که باید ضمن تکمیل مندرجات آن با خودکار آبی و یا خودکار مشکی ، یک قطعه عکس 4*3 خود را در محل مربوط منحصرا با چسب مایع الصاق نماید . سپس بر چسب پلاستیکی مخصوص را روی کادر مشخص شده بر روی عکس الصاق شده به صورت کامل بچسباند . داوطلبان دقت نمایند از هر گونه مخدوش نمودن فرم مذکور و هم چنین از سوزن و یا منگنه زدن عکس جدا خودداری نمایند. نحوه ثبت نام: هر داوطلب بر اساس میزان علاقمندی خود به رشته های تحصیلی و شرایط اختصاصی هر یک از دستگاههای متقاضی ، منحصرا می تواند در یکی از 6 گروه آزمایشی اصلی شامل : گروه آزمایشی 1 (صنعت)، گروه آزمایشی 2 (کشاورزی) ، گروه آزمایشی 3 (صنایع غذایی) ، گروه آزمایش 4 (مدیریت و خدمات اجتماعی) ، گروه آزمایشی 5 (هنر) ، در مقطع کاردانی و یا گروه آزمایشی 6 (خبر) منحصرا در مقطع کارشناسی پیوسته ثبت نام و در آزمون مربوطه برابر ضوابط شرکت نماید. شرایط پذیرش داوطلبان شرایط عمومی : 1- نداشتن عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران توضیح : مصادیق عناد عبارتند از : (1) مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی ایران . (2) داشتن وابستگی تشکیلاتی به گروهکهای محارب ، (3) پرداخت کمک مالی به گروهکهای محارب یا هواداری تشکیلاتی از آنها و یا عضویت در آن گروهکها، (4) تبلیغ ماتریالیسم و ادیان ساختگی 2- نداشتن فساد اخلاقی توضیح: مصادیق فساد اخلاقی شامل اعتیاد به مواد مخدر و اشتهار به فحشا می باشد 3- برخورداری از توانایی جسمی لازم متناسب با رشته های انتخابی 4- نداشتن منع نظام وظیفه عمومی توضیح : بر اساس اعلام معاونت وظیفه عمومی نیروی انتظامی داوطلبان مرد لازم است برای پذیرش در آزمون یکی از شرایط زیر را دارا باشند: کارت پایان خدمت کارت معافیت کفالت یا پزشکی دائم و یا کارت معافیت زمان صلح با فرم کامپیوتری کارت معافیت موقت در مدت اعتبار آن مشمولان دیپلم اعزامی در نیروهای نظامی و انتظامی در هر مرحله از خدمت وظیفه می باشند ، به شرط نداشتن غیبت قبل از اعزام به خدمت و نداشتن سابقه تحصیل در مقطع بالاتر از دیپلم تذکر مهم: برگهای اعزام مشمولان بند فوق باید فاقد مهر غیبت بوده و تاریخ اعزام با تاریخ شروع به خدمت منطبق باشد. بدیهی است برادرانی که با غیبت به خدمت اعزام شده باشند ، در صورت قبولی ترخیص نخواهند شد. فارغ التحصیلان و دانش آموزان سال آخر دوره متوسطه روزانه و شبانه نظام قدیم آموزش متوسطه و همچنین فارغ التحصیلان دوره سه ساله نظام جدید و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه متولد 1365 و بعد از آن. تذکر مهم : افراد مشمول بند فوق برای ثبت نام و شرکت در آزمون دانشگاه جامع علمی- کاربردی نیازی به اخذ دفترچه آماده به خدمت ندارند ، ولی لازم است در تاریخی که توسط معاونت وظیفه عمومی نیروی انتظامی اعلام می گردد ، به خدمت اعزام شوند . بدیهی است در صورت پذیرفته شدن در آزمون دانشگاه جامع علمی- کاربردی در هر مرحله ای از خدمت وظیفه عمومی ترخیص خواهند شد . در غیر اینصورت غایب محسوب شده و پذیرش آنها در آزمون سراسری دانشگاه جامع علمی- کاربردی سال 1383 ملغی می گردد. متولد سال 1354 وقبل از آن. متعهدین خدمت در وزارتخانه ها و سازمانها که پس از انجام تعهد خدمت معاف می شوند ، در صورت ارائه موافقتنامه از بالاترین مقام وزارت یا سازمان متبوع. توضیح : بدیهی است با شروع تحصیل ، تعهد این افراد قطع شده و پس از اتمام تحصیلات باید بقیه تعهد خدمت خود را در وزارتخانه و یا سازمان متبوعه به اتمام رسانند. پرسنل شاغل رسمی در نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ارائه گواهی موافقت از یگان مربوطه. طلبه دارنده دیپلم کامل متوسطه ، در صورتیکه شورای مدیریت حوزه علمیه قم تائید نماید که معافیت تحصیلی در حوزه ، پوششی برای ادامه تحصیل از دانشگاه نبوده و طلبه قادر است ضمن اینکه در حوزه به تحصیل مشغول است ، به موازات آن در دانشگاه نیز تحصیل نماید . لذا با همان معافیت تحصیلی حوزه اشتغال به تحصیل وی در دانشگاه بلامانع است . بدیهی است در هر زمان که حوزه علمیه معافیت تحصیلی طلبه را خاتمه یافته اعلام نماید مشمول دیگر نمی تواند به عنوان دانشجو از معافیت تحصیلی دانشگاه استفاده کند و باید خود را به سازمان وظیفه عمومی محل ، معرفی نماید. تذکر مهم : افراد مشمول بند فوق می بایست قبل از ثبت نام در آزمون ، موافقتنامه مذکور را از شورای مدیریت حوزه علمیه قم دریافت نموده و پس از پذیرش در دانشگاه آنرا ارائه نمایند. تذکرات مهم : دانشجویان انصرافی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور (اعم از دوره های روزانه ، شبانه ، و نیمه حضوری ) و همچنین دانشگاه پیام نور ، مراکز تربیت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دیگر موسسات آموزش عالی (موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ....) که معافیت تحصیلی استفاده کرده اند ، لازم است پس از انصراف قطعی از تحصیل ، خود را برای اعزام به بخشهای وظیفه عمومی معرفی و به خدمت اعزام شوند . بدیهی است این دسته از داوطلبان پس از انجام دوران خدمت وظیفه عمومی( خدمت ضرورت ) حق ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری دانشگاه جامع علمی- کاربردی بعدی را خواهند داشت. هیچ داوطلبی با داشتن دیپلم کامل متوسطه نظام قدیم و یا دیپلم نظام جدید و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه و با استفاده از معافیت تحصیلی از سایر موسسات آموزش عالی ، اعم از موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مصوب ، حق ثبت نام و شرکت در این آزمون را نخواهند داشت. به عبارت دیگر بر اساس مقررات وظیفه عمومی ، آن دسته از داوطلبانی که دارای دیپلم کامل متوسطه نظام قدیم و یا جدید و یا گواهینامه دروه پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه می باشند و از معافیت تحصیلی موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی مصوب استفاده می کنند ، حق ثبت نام و شرکت در این آزمون را ندارند . بدیهی است برای ثبت نام و شرکت در آزمون باید مطابق تذکر فوق اقدام نمایند. متقاضیان سهمیه شاغل همانند داوطلبان آزاد باید دارای یکی از شرایط مندرج در بندهای (1) تا (9) فوق باشند. شرایط اختصاصی : داشتن دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه (نظری و هنرستان ) و یا دیپلم سه ساله نظام جدید و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی داشتن دیپلم نظام جدید فنی حرفه ای و یا دیپلم نظام جدید کاردانش تبصره : دانش آموزان سال آخر نظام جدید متوسطه در صورت پذیرش در دانشگاه باید حداکثر تا زمان ثبت نام موفق به اخذ دیپلم شده باشند . قبولی اینگونه از داوطلبان در صورت پذیرش و نداشتن مدرک دیپلم ، کان لم یکن تلقی می گردد .

روش گزینش

روش گزینش دانشجو و نحوه محاسبه نمره کل گزینش دانشجو در هر یک از کد رشته های تحصیلی بر اساس نمره کل و با توجه به صلاحیتهای عمومی داوطلبان و براساس مصوبات مربوطه انجام خواهد شد . نحوه محاسبه نمره کل برای هر یک از داوطلبان (اعم از آزاد و شاغل) و همچنین روش گزینش دانشجو که به یکی از دو روش متمرکز و نیمه متمرکز انجام می گیرد ، به شرح ذیل است : نحوه محاسبه نمره کل: نمره کل برای داوطلبان شاغل در هر گروه آزمایشی ، در رشته انتخابی بر اساس نمره دروس عمومی ، دوبرابر نمره کل آزمون پایه ونمره کل آزمون تخصصی با اعمال ضرایب مربوطه محاسبه می شود . نمره کل داوطلبان آزاد در هر گروه آزمایشی ، در رشته انتخابی بر اساس نمره دروس عمومی و دو برابر نمره کل آزمون پایه با اعمال ضرایب مربوطه ، محاسبه می شود . روش متمرکز: در کلیه کد رشته محلهایی که به روش متمرکز برای آنها پذیرش صورت می گیرد ، با توجه به اولیت ، نمره کل و ظرفیتهای اختصاص داده شده به هر سهمیه فهرست پذیرفته شدگان نهایی استخراج و اعلام می گردد . روش نیمه متمرکز: برای رشته های ذیل که نیاز به اقداماتی نظیر مصاحبه ، معاینات پزشکی و یا آزمون عملی دارند ، گزینش نهائی داوطلبان به صورت نیمه متمرکز و بر اساس نمره کل و از بین معرفی شدگان سه برابر ظرفیت و پس از انجام مصاحبه و یا آزمون عملی و با توجه به صلاحیتهای عمومی آنان انجام می گیرد. مهندسی پرواز ، هوانوردی P.P.L، تعمیر و نگهداری هواپیما ، عکاسی خبری ، خبرنگاری ، خدمات مسافرتی و جهانگردی ، میهمانداری (خدمات اقامتی) ، میهمانداری (خدمات پذیرایی) اطلاعات عملیات صحنه ( مراقبت و کنترل اطلاعاتی) ، نوازندگی ساز ایرانی ، نوازندگی ساز جهانی و تئاتر (بازیگری)

لینک های مرتبط

شرایط ادامه تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی
پراکندگی کشوری دانشگاه علمی کاربردی

تعداد بازدید ها: 315541